top of page

1p

Kap 1
Tall og tallregning

Addisjon
Multiplikasjon
Divisjon ved å utvide og forkorte brøker
Regnerekkefølgen
Subtraksjon
Divisjon
Overslagsregning
Brøkregning
Brøkdelen av et tall

Kap 2
Prosentregning

Forhold mellom tall 
Forholdsfirkanten
Prosent en introduksjon
Prosentregning over tid fra Kap 3
Prosent - alle temaer
Prosentregning
Prosentregning forenklet

Kap 3
Proporsjonalitet, potenser og røtter

Proposjonale strørrelser
Potensregler
Standardform
Omvendt proposjonale størrelser
Potensregning
Prosentregning over tid

Tallregning og algebra

Kap 1

Røtter

Kap 4
Likninger og formler

Variabler
Likninger del 2
Ganging og deling
Likninger del 4
Grunnfigurer areal og omkrets
Kort intro volum
Fart
Pytagoras
Tall og figurer Del 2
Likninger del 1
Pluss og minus
Likninger del 3
Eksponenter og røtter
Kort intro areal
Overflateareal
Volum
Effekt og energi
Tall og figurer fast endring
Tall og figurer Geogebra

Kap 5 og Kap 6
Funksjoner og rette grafer
Matematiske modeller

Funksjoner
Innføring koordinatsystem
Fra graf til lineær funksjon
Obs; slurvfeil 14.10
Jeg sier 3, men skriver 2 ;)
Installere Geogebra Classic 5
spesielt viktig for de med MAC
Innføring i Geogebra
Funksjonsanalyse del 2
Eksponentiellfunksjon og eksponentiellregresjon
Potensfunksjoner, rotfunksjoner og potensregresjon
Intro til funksjoner
Fra lineær funksjon til graf
Andregradsfunksjoner
Innstillinger Geogebra
Funksjonsanalyse 1
Lineære modeller 
Polynomfunksjoner og regresjon
Regresjonsanalyse
bottom of page