1p

Sannsynlighet

Kap 9

Innføring i sannsynlighet
Påfølgende uavhengige hendelser
Krysstabell og venndiagram
(OBS: slurvefeil på 8 min, du ser det nok ;) )
Påfølgende avhengige hendelser
Valgtre

Funksjoner

Kap 7 og 8

Funksjoner
Innføring koordinatsystem
Fra graf til lineær funksjon
Obs; slurvfeil 14.10
Jeg sier 3, men skriver 2 ;)
Intro til funksjoner
Fra lineær funksjon til graf
Andregradsfunksjoner

Indeksregning

Kap 6

Indekser
Reallønn
Kroneverdi

Økonomi

Kap 5

Innføring i Excel
Innføring i Hvis-formel
Vise formler
Eksamensoppgave
Lån

Tallregning og algebra

Kap 1

Regnerekkefølgen
Brøkregning
Brøkdelen av et tall
Likninger del 1
Pluss og minus
Likninger del 3
Eksponenter og røtter
Regning med negative tall
Variabler
Overslagsregning
Likninger del 2
Ganging og deling
Likninger del 4
Hvordan løse alle likninger i P-matte

Prosent og forhold

Kap 2

Prosent en introduksjon
Forhold mellom tall 
Forholdsfirkanten
Omvendt proposjonale størrelser
Prosentregning
Proposjonale strørrelser
Prosentregning forenklet

Lengder og vinkler 

Kap 3

Lengder og vinkler
Lengder i formlike figurer
Lengder
Vinkler i formlike figurer
Bevise formlikhet hos trekanter
Pytagoras
Målestokk

Areal og Volum
Kap 4

Kort intro areal
Kort intro volum
Grunnfigurer areal og omkrets
Overflateareal