2p

Potenser og prosenter - Kap 1

Potensregler
(OBS: slurvefeil på 9 min, du ser det nok ;) )
Standardform
Potensregning
Prosentregning 2P

Tabeller og diagrammer - Kap 2

Frekvenstabeller
Linjediagram og søylediagram
Sektordiagram 
Diagrammer Excel

Sentralmål og spredningsmål - Kap 3

Typetall
Median
Kvartilbredde
Sentralmål digitalt
Gjennomsnitt
Variasjonsbredde
Standardavvik
Histogram

Lineære funksjoner og modeller - Kap 4

Funksjoner
Innføring koordinatsystem
Fra graf til lineær funksjon
Tall og figurer 1
Fast endring
Tall og figurer 3
Geogebra
Intro til funksjoner
Fra lineær funksjon til graf
Andregradsfunksjoner
Tall og figurer 2
Ikke fast endring
Lineære modeller 
Husk å se på videoene om Geogebra for digital løsning av oppgaver

Funksjoner og vekst - Kap 5

Polynomfunksjoner og regresjon
Potensfunksjoner, rotfunksjoner og potensregresjon
Eksponentiellfunksjon og eksponentiellregresjon
Gjennomsnittlig og momentan vekstfart