top of page

2p

Kap 1 - Prosent

Prosent - alle temaer
Prosent en introduksjon
Prosentregning
Prosentregning over tid 
Prosentregning forenklet
Eksponentiellfunksjon og eksponentiellregresjon

Kap 2
Likninger og ulikheter

Variabler
Likninger del 2
Ganging og deling
Likninger del 4
Ulikheter
Likninger del 1
Pluss og minus
Likninger del 3
Eksponenter og røtter
Likningssett
Løse likninger grafisk (kommer)

Kap 3
Økonomi

Indekser
Reallønn
Kroneverdi
Innføring i Excel
Innføring i Hvis-formel
Vise formler
Eksamensoppgave
Lån

Kap 4
Statistikk analyse og presentasjon

Frekvenstabeller
Linjediagram og søylediagram
Sektordiagram 
Diagrammer Excel

Kap 5
Sentralmål og spredningsmål 

Typetall
Median
Kvartilbredde
Sentralmål digitalt
Gjennomsnitt
Variasjonsbredde
Standardavvik
Histogram

Kap 6 - Geometri

Lengder og vinkler
Lengder i formlike figurer
Lengder
Målestokk
Grunnfigurer areal og omkrets
Volum
Vinkler i formlike figurer
Bevise formlikhet hos trekanter
Pytagoras
Kort intro areal
Kort intro volum
Overflateareal
bottom of page