top of page

Hei! Jeg heter Lars, og er mattelærer. Ola og jeg kommer til å undervise realfag på KublaKan nå.

 

På https://kublakanutdanning.no/ regner jeg meg gjennom hele 1P- og 2P-eksamen  fra høsten 2022 på video. Gjennomgangene tar litt under 2 timer hver, og er åpne og gratis for alle. Det vil sikkert være nyttig, hvis du skal ha disse eksamenene nå i mai!

2p

Kap 1 - Prosent

Prosent - alle temaer
Prosent en introduksjon
Prosentregning
Prosentregning over tid 
Prosentregning forenklet
Eksponentiellfunksjon og eksponentiellregresjon

Kap 2
Likninger og ulikheter

Variabler
Likninger del 2
Ganging og deling
Likninger del 1
Pluss og minus
Likninger del 3
Eksponenter og røtter
Likninger del 4
Likningssett
Ulikheter
Løse likninger grafisk (kommer)

Kap 3
Økonomi

Indekser
Reallønn
Kroneverdi
Innføring i Excel
Vise formler
Innføring i Hvis-formel
Eksamensoppgave
Lån

Kap 4
Statistikk analyse og presentasjon

Frekvenstabeller
Linjediagram og søylediagram
Sektordiagram 
Diagrammer Excel

Kap 5
Sentralmål og spredningsmål 

Typetall
Median
Gjennomsnitt
Variasjonsbredde
Kvartilbredde
Standardavvik
Sentralmål digitalt
Histogram

Kap 6 - Geometri

Lengder og vinkler
Vinkler i formlike figurer
Lengder i formlike figurer
Bevise formlikhet hos trekanter
Lengder
Pytagoras
Målestokk
Grunnfigurer areal og omkrets
Kort intro areal
Kort intro volum
Volum
Overflateareal
bottom of page