Energi for fremtiden

Innføring i kjemi

Redoksreaksjoner

Batterier

Forbrenning

Daniellcellen

Elektrolyse

Brenselcelle

Sola som energikilde

Varmepumpe

Solcelle

I denne videoen sammenligner jeg solceller med et batteri for å øke læringsutbyttet for videregående elever. Denne sammenligningen er ikke perfekt, da tradisjonelle batterier benytter seg av redoksreaksjoner, mens solceller benytter seg av diffusjon av elektroner etter et diode-prinsipp

Balansere likninger