Excel

Innføring i Excel
Innføring i Hvis-formel
Vise formler
Eksamensoppgave

2P

Ulike måter å finne gjennomsnitt og standardavvik i Excel
Mer diagrammer
En sparingsoppgave
Mer frekvenstabeller
Gjennomsnitt, median og standardavvik i Geogebra og Excel
Eget gjennomsnitt og standardavvik - sortert materiale
Tabell aksjeverdi