top of page
Naturfag (NAT1007)

Naturfag er et sentralt fag for å beskrive og forstå hvordan vår fysiske verden er bygget opp. Faget skal bidra til at elevene får naturopplevelser og et faglig grunnlag for å verne om naturressurser, bevare biologisk mangfold og bidra til en bærekraftig utvikling. Naturfag skal også bidra til at elevene utvikler kompetanse til å ivareta egen og andres helse, samt får innsikt i den vitenskapelige metoden.

Naturfag gir grunnlag til videre spesialisering innen fysikk, kjemi, geologi og biologi. Pensum har utspring i kompetansemålene gitt av Utdanningsdirektoratet.

Noen av temaene som gjennomgås er blitt forenklet for å gi større læringsutbytte for videregående elever.

bottom of page