Språk og modeller i kjemi

Innføring i kjemi (Repetisjon naturfag)
Det periodiske system
Svake bindinger
Navnsetting av uorganiske stoffer
Stoffmengde - l/mol
Stoffer reagerer

Det er en skrivefeil i filmen. 70/2 = 35, ikke 45. Feilen har ingen konsekvenser for resten av oppgaven.

Entropi
Reaksjonsfart
Løselighet
Atommodellen
Sterke bindinger
Stoffers egenskaper
Stoffmengde - g/mol
Konsentrasjon
Entalpi

OBS: Feil i en figur på 3.34 
 ΔH>0 ved endoterm

Spontanitet
Likevekter
ABC-formel på kalkulator
Masseprosent