Webinarer

Under finner du lengre forelesninger som dekker noen av temaene i pensum

I dette webinaret:

Hva du må kunne i Kjemi 04.00 – 1.00.00 Redoksreaksjoner 1.00.00 – 2.21.09

I dette webinaret:

Innføring stråling 00.00 – 59.00

Nordlys 59.00 – 1.35.00

Ozonlaget 1.35.00 – 2.07.57

I dette webinaret:

Daniellcella 02.00 - 53.30

Elektrolyse 53.30 - 1.31.05

I dette webinaret:

Radioaktivitet

I dette webinaret:

Suksesjon 08.00 – 52.00

Populasjonsdynamikk 52.00 – 1.33.07

I dette webinaret:

Bærekraftig utvikling 03.00 – 06.15

Forbruksvalg 06.15 – 23.20

Global interessekonflikt 23.20 – 59.05

Fire oppsummeringsvideoer fra store temaer