top of page

Geografi

Geografi er et sentralt fag for å forstå samspillet mellom natur og mennesker. Faget skal bidra til at elevene ser sammenhenger mellom ressursbruk, natur, miljø og samfunn, og hvilke konsekvenser naturskapte endringer har for menneskene. I geografi skal elevene utforske og observere geografiske forhold og lære faget ved å reflektere over lokale og globale problemstillinger. Faget skal bidra til at elevene utvikler miljøbevissthet og tar ansvarlige valg nå og i framtiden.

bottom of page