top of page

Lab

Sonans Oslo tilbyr labkurs. Følgende oppgaver gjennomgåes

1. Buffere

2. Redokstitrering

3. Fellingstitrering

4. Kvalitativ uorganisk analyse

5. Kolorimetrisk bestemmelse

6. Påvisning av organiske stoffgrupper

7. Skille mellom alkoholer

8. Kondensasjonsreaksjoner

9. Lage batteri

10. Elektrolyse

11. Enzymforsøk

12. Eliminasjonsreaksjoner

13. Korrosjon

14. Polymerer

15. Lage spenningsrekke

Ekstra. Omkrystallisering

bottom of page