top of page

Kjemi 2 - Kunnskapsløftet K06

Kjemi er læren om stoffer, hvordan de kan fremstilles, hvilke egenskaper de har og hvordan de reagerer med hverandre. Kjemi i videregående skole deles i to studiespesialiserende programfag kjemi 1 og kjemi 2
 

bottom of page