top of page

Landskap og ressurser

Indre krefter
Ytre krefter
Ressurser
Ressurs- og arealbruk

Eksamenstemaer – Geografi

 1. Kart og karttyper.

 2. Feltarbeid

 3. Indre krefter, landformer og ressurser

 4. Ytre krefter, landformer og ressurser

 5. Interessekonflikter knyttet til ressurser og arealbruk. Fokus på Norge/Nord/Samer.

 6. Landformer i Norge. Knyttet til ressurser og bosetning/næringsliv

 7. Norges utvikling demografisk, migrasjons og næringstyper. Utfordringer for fremtiden?

 8. Klima og klimasoner. Fokus på Norges to klimasoner. Hvordan ser klimafremtiden til Norge ut (næringer og bosetning)?

 9. Ressurser og ressursbruk. Ditt ressursbruk, Norges ressursbruk og global ressursbruk.

 10. Bærekraftig utvikling. Hvordan vil fremtiden bli? Må sees i sammenheng mellom klima. Få med spenningene mellom det sosiale, miljøet og det økonomiske.

 11. Klimaendringer og konsekvenser. Naturlige og menneskeskapte.

 12. Natur og miljøkatastrofer, konsekvenser mennesker samfunn og natur. Minst to naturkatastrofer.

 13. Demografi – Demografisk endring

 14. Levekår – måle velstand – Hva gjør noen land rike/fattig

 15. Migrasjon – Nasjonal og internasjonalt

bottom of page