Øvelser vi gjennomgår på lab

Øvelse 0. Farepiktogrammer

Øvelse 1. Bygge og betrakte modeller av karbonforbindelser

Øvelse 2. Kjemiske bindinger og egenskaper - Elektrolyse

Øvelse 3. Karbonatsalter løses i syre

Øvelse 4. Isolere DNA

Øvelse 5. PTC-test

Øvelse 6. Påvisning av noen næringsstoffer

Øvelse 7. Likt løser likt

Øvelse 8. Radioaktive strålingskilder

Øvelse 9. Interferens og bøyning

Øvelse 10. Lysbrytning

Øvelse 11. Darwins finker

Øvelse 12. Blokkere radiobølger